قیمت گذاری ساده

قیمت گذاری شفاف برای همه، همیشه بدانید که هزینه چه چیزی را پرداخت خواهید کرد.

رایگان
رایگان
پلن رایگان دائمی
 • نامحدود لینک مجاز
 • نامحدود کلیک در ماه
 • -day حفظ داده ها
 • نامک لینک سفارشی
 • هدف گذاری جغرافیایی
 • هدف گذاری دستگاه
 • هدفگذاری زبان
 • بیو پروفایل
 • کد QR
 • نامحدود اسپلش سفارشی
 • نامحدود CTA
 • نامحدود ردیابی رویداد
 • نامحدود اعضای تیم
 • دامنه ها
 • کانال
 • کمپین ها
 • دامنه های متعدد
 • پارامترهای سفارشی
 • برون ریزی داده ها
 • API
 • سفارشی سازی لینک
 • بدون تبلیغات
شروع کنید

سوالات متداول

Yes! You can start with our free package and upgrade anytime to enjoy premium features.
You will be charged at the beginning of each period automatically until canceled.
Once your account has been deleted, your subscription will be canceled and we will wipe all of your data from our servers including but not limited to your links, traffic data, pixels and all other associated data.
Upon request, we will issue a refund at the moment of the request for all upcoming